Звіт про роботу у 2014 - 15 н.р.

Звіт

Про роботу шкільного методичного
об’єднання «Бівалент» природничо – оздоровчого циклу

за 2014-2015 н.р.

Голова ШМО природничо – оздоровчого циклу Мішаткіна С.Є
.
У 201
4-2015 навчальному році вчителі нашого ШМО спрямовували свою роботу на реалізацію проблеми «Вдосконалення майстерності у викладанні предметів, впровадження в навчально – виховний процес сучасних освітніх технологій». Основними напрямками нашої роботи є:

  • використання сучасних технологій навчання з метою розвитку креативності учнів;
  • впровадження педагогічних стратегій розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій;
  • створення умов для природного самовиявлення учнів та їх самореалізації;
  • впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток учнів.
        ШМО вчителів природничо – оздоровчого циклу налічує 5 учителів, з яких 1 – старший вчитель, 1 має вищу категорію, 3- першу, 1 – спеціаліст.
Такий якісний склад учителів забезпечує викладання
природничих дисциплін на належному рівні, дає можливість реалізувати шкільну науково-методичну проблему «Створення психолого – умов для інтенсифікації навчально – виховного процесу, формування життєвої активності, поглиблення культурно – творчої спрямованості діяльності закладу». ШМО працювало над підвищенням рівня навчально-виховного процесу, над сприянням підвищення фахової майстерності.
         Був складений план діяльності МО на 2014-2015 н.р. з визначенням різноманітних форм роботи. Робота ШМО проводилась у вигляді засідань, лекцій, доповідей, круглих столів, практичних занять, огляду та обговорення навчально-методичної літератури. МО надавало допомогу у підготовці уроків, забезпечувало інтенсивну самоосвітню роботу вчителів.  Педагоги спрямовували роботу на розв’язання проблеми розвитку творчих здібностей учнів, особливу увагу  приділяли особистісно – орієнтованому  навчанню.
         Метою нашої роботи є також формування практичних умінь та навичок, визначених державною програмою, підвищення національної свідомості учнів. Учителі вчать школярів критично осмислювати роль людини у суспільстві, готують їх до свідомої участі в житті нашої держави.
      За період навчального року було заплановано та проведено 4 засідання МО, на яких слухали доповіді вчителів з наступних тем:
-         Розвиток мотиваційної сфери учнів як умова підвищення їх інтересу до вивчення біології.
-         Формування пізнавальних інтересів та розвиток творчого мислення на уроках хімії.
-         Застосування проблемного навчання на уроках біології.
-         Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
-         Метод проектів – метод цілісного розв’язання учнем життєво – значущої проблеми. та ін…
Протягом навчального року педагогами було проведено ряд відкритих уроків:

-         З біології  у 9 класі на тему « Запліднення та внутрішньоутробний розвиток»
-         З хімії  у 9 класі був проведений урок – дослідження «Оцтова кислота. Властивості оцтової кислоти.»
          Під час відкритих уроків учителі показали широкий спектр різноманітних засобів та інтерактивних методів роботи зі школярами, створювали умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів, виховували компетентну особистість.
          На належному рівні у школі ведеться позакласна робота з предметів природничо – оздоровчого циклу. Протягом року вчителями були проведені позакласні заходи:
-         «Казка про вередливу принцесу» - з хімії, вчитель Прадіденко Л.Р.
-         Гра « 12 – ий бал з хімії» - вчитель Прадіденко Л.Р.
-         Біологічний КВК для учнів 8 – 11 класів, вчитель Мішаткіна С.Є.
-         Вікторина «Вусаті, пернаті, хвостаті» для учнів 5 – 7 класів, вчитель Мішаткіна С.Є.
         Діяльність ШМО була спрямована на пошук і розвиток творчого потенціалу школярів, на роботу з обдарованими дітьми. Учителями-предметниками були підготовлені матеріали до проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади. Учні взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, серед учасників були переможці: Мерзлікіна Катерина, учениця 8 класу зайняла І місце в олімпіаді з хімії. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії Мерзлікіна Катя зайняла ІІ місце. (Вчитель – Прадіденко Л.Р.)
       Учні взяли участь у таких конкурсах:
-         «Колосок» -  учні 10 класу Афанасенко І. та Гетманець І. отримали «Золотий колосок» в осінньому етапі конкурсу (Вчитель Мішаткіна с.Є.)
-         «Геліантус»
          Під керівництвом учителів протягом навчального року випускалися шкільні газети, проводились предметні тижні, створено ряд  комп’ютерних презентацій, учнівські проекти. Вся учнівська творчість систематизується та зберігається в електронному вигляді освітнього простору та висвітлюється на блозі ШМО «Бівалент». Свої роботи учні презентують на уроках та шкільних виставках.
          Вчителі – природничники дбають про високий рівень професійних умінь. У цьому навчальному році атестувалися :
-         Мішаткіна С.Є.( Підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший вчитель»).
-         Прадіденко Л.Р. (Підтвердила І кваліфікаційну категорію).
-         Вершкова О.В. (Отримала І кваліфікаційну категорію).
           Педагоги беруть активну участь у засіданнях, семінарах не тільки шкільного, а і районного МО. Готують цікаві доповіді, повідомлення, діляться досвідом.
Мішаткіна С.Є. та Прадіденко Л.Р. брали участь в районній інтернет – конференції з теми « Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку та запорука успішного навчання учнів».
          На останньому засіданні МО учителі обговорили порядок закінчення навчального року, графік проведення підсумкових контрольних робіт, ознайомилися з інструкцією про ДПА та ЗНО, методичними рекомендаціями щодо їх проведення, обговорили графік консультацій, підготовку та заходи спрямовані на ознайомлення учнів з порядком проходження та підготовкою до ДПА ТА ЗНО. Члени МО прозвітували про стан виконання навчальних планів та програм.
           Протягом року учителі-природничники  впроваджували інноваційні педагогічні технології розвитку творчих здібностей учнів, втілювали у вчительську діяльність передовий педагогічний досвід, залучали до творчої діяльності школярів, внаслідок чого зріс рівень творчої компетентності учнів.
           
Методична робота вчителів природничо – оздоровчого циклу у новому навчальному році буде спрямована на реалізацію таких завдань:
-         виховання свідомого прагнення до вивчення природничих дисциплін;
-          підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань,     необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях;
-         сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти;
-         розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення,;
-         вироблення вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному житті;
-         Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність учитися.


Немає коментарів:

Дописати коментар