ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ МОПротокол №1
засідання ШМО вчителів природничо-оздоровчого циклу
«БІВАЛЕНТ»
від  05 вересня  2016 року
Присутні: 5 членів ШМО
Відсутні: немає
       1. На перщому засіданні ШМО були розглянуті організаційні питання. Голова МО Мішаткіна С.Є. ознайомила колег з планом роботи МО на поточний навчальний рік.
        2. Були оглянуті та затверджені календарні плани членів ШМО з хімії, біології, фізичної культури та трудового навчання.
        3. Мішаткіна С.Є. розповіла колегам про результати районного секційного заняття з біології та хімії, звернула увагу на оновлені критерії оцінювання знань та вмінь учнів.
         4. Далі слухали виступ Мішаткіної С.Є. щодо викладання біології у 2016 – 2017 навчальному році. Особливу увагу вона приділила особливостям викладання біології у 8-му класі та порівняла програми 8-го та 9-го класів, у яких одночасно викладається біологія людини.
5. З виступом про методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури слухали вчителя фізкультури Угрімова А.Ю. У 2016/2017 навчальному році вивчення фізичної культури здійснюватиметься за навчальними програмами, які мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України.
Заняття з фізичної культури в навчальних закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо.
До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, в яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.
Присутність учнів на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять є обов’язковою.
  1. Угрімов А.Ю. ознайомив колег з планом проведення Дня здоровя, що запланований на 09.09.2016
  2. Наступним питанням засідання була розробка тестів для організації та проведення шкільних олімпіад з предметів. Вчителі висловили свої думки щодо покращення результатів олімпіад, запропонували заходи підготовки учнів до олімпіад зі своїх предметів.
  3. Щодо організації та проведення конкурсів «Колосок», та «Геліантус» заслухали короткі повідомлення вчителів Мішаткіної С.Є. та Прадіденко Л.Р.
  4. Голова МО Мішаткіна С.Є. наголосила на тому, що в цьому навчальному році необхідно розробити заходи щодо покращення результатів ЗНО з біології та хімії та запропонувала проведення наступних заходів: проведення індивідуальних консультацій з учнями, проведення комп’ютерних тестувань з предметів; проведення роз’яснювальної роботи з батьками та учнями щодо підготовки до ЗНО; продовження роботи з тестовими зошитами; та інше.
     10. Наступним слухали Авраменка О.М. з повідомленням щодо викладання предмету «Технології» в загальноосвітніх закладах у 3016 – 2017 навчальному році. Крім іншого він сказав, що для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета трудове навчання у 2016-2017 навчальному році відводиться:
у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень;
у 7 – 9 класах – 1 год. на тиждень;
у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.
Кількість годин трудового навчання в усіх класах може збільшуватися за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, передбачених на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Впровадження курсів за вибором технологічного спрямування також може здійснюватися за рахунок варіативної складової.
Вивчення трудового навчання в 2016-2017 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:
5 – 8 класи – «Навчальна програма з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585;
9 клас – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редак­ція) (за загальною редакцією В. Мадзігона);
10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші)

       11.  Останнім слухали виступ вчителя хімії Прадіденко Л.Р. щодо формування пізнавальних інтересів та розвитку відповідального ставлення до самопідготовки до ЗНО з хімії  в учнів 11-х класів. Крім іншого вона сказала, що самостійна робота, виступаючи специфічним педагогічним засобом організації та управління самостійною діяльністю учня, має подвійну природу. З одного боку, вона постає як навчальне завдання, тобто об’єкт діяльності учня, запропонований вчителем чи підручником, з іншого – формою прояву певного способу діяльності по виконанню відповідного завдання.

За результатами обговорення вирішено :

1. Затвердити календарне планування вчителів-членів МО.
2. Взяти до уваги методичні рекомендації щодо викладання біології, хімії, трудового навчання та фізичної культури.
3. Розробити тести шкільних олімпіад.
4. Кожному вчителю спланувати роботу щодо покращення результатів ЗНО з власних предметів.
5. Продовжити роботу щодо залучення дітей до участі у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Геліантус».
                                                    Голова ШМО «Бівалент»                               Мішаткіна С.Є.


Протокол №2
засідання ШМО вчителів природничо-оздоровчого циклу
«БІВАЛЕНТ»
від   26 грудня   2016 року
Присутні: 5 членів ШМО
Відсутні: немає
       1. На початку другого засідання голова МО Мішаткіна С.Є. познайомила присутніх з переліком питань, що будуть обговорені на засіданні.
        2. Другим питанням слухали та затвердили план проведення тижня біології та хімії , що буде проведений у лютому 2017 року:
                         Понеділок      Виставка – конкурс тематичних газет
                         Вівторок         Усний журнал «Людина і біосфера»  (11-ті класи)
                         Середа            Хімічна казка
                         Четвер            Хімічна вікторина
                         Пятниця        Захист проектів «Користь чи шкода від опалого листя» 
3.    Наступним питанням слухали Мішаткіну С.Є. про результати участі учнів НВО у І та ІІ турах всеукраїнських олімпіад. Призові місця у І турі в олімпіаді з біології зайняли наступні учні : І місце – Гетманець С.(9-Б); Ємельяненко Д.(8-А). ІІ місце – Орел Н.(9-А); Король Р.(10-А). ІІІ місце – Курило О.(8-А), Федоренко В.(9-А), Цибульська Ю.(10-А).  У І турі з хімії були наступні результати:  І місце – Ємельяненко Д.(8-А), ІІ місце – Савицька М.(8-А), Ухань О.(8-Б)
Участь у ІІ турі олімпіад принесла наступні результати: І місця в олімпіаді з біології  зайняли двоє учнів нашої школи Гетманець С.(9-Б), Ємельяненко Д.(8-А); І місце в олімпіаді з хімії виборов учень 8-А класу Ємельяненко Д. Ці учні будуть представлять нашу школу у ІІІ турі всеукраїнських олімпіад з хімії та біології.
   4. Далі слухали виступ вчителя хімії Прадіденко Л.Р., вона ознайомила членів МО з оновленими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії та біології.
5. З виступом про основні рекомендації щодо підготовки до ЗНО слухали Мішаткіну С.Є. Під час підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році учителям слід звернути увагу школярів на:
·         принципи, структури, функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток;
·         взаємозв’язки між організмами та середовищем;
·         особливості будови та процеси життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин, людини;
·         порівняння біологічних явищ, процесів, об’єктів;
·         виявлення і обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків у біологічних системах;
·         пояснення біологічних явищ і процесів, загальних властивостей живих систем, перспектив розвитку біосфери.
Для успішного проходження тестування необхідно систематичне формування в учнів таких умінь:
·         працювати з тестами різних типів, форм, рівнів складності;
·         складати тести за конкретними текстами шкільних підручників;
·         надавати розгорнуті письмові (усні) відповіді на різні тематичні запитання.
6.Далі слухали Мішаткіну С.Є. з виступом щодо застосування проблемного навчання на уроках біології. У свєму виступу, вона навела приклади практичного застосування проблемного навчання на конкретних уроках:
 Біологічні задачі
- Що буде, якщо з стовбура молодого деревця зняти кору кільцем?
- Є дерева, у яких стебло не має річних кілець. Чому? Де ростуть ці дерева?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
- Як ви гадаєте, яке значення має стебло для рослини?
( Стебло як осьова частина пагона здійснює зв’язок між частинами рослини, утворює і несе на собі бруньки і листки, забезпечує транспорт води, мінеральних і органічних речовин, служить для вегетативного розмноження)
Проблема: Які є різновиди видозмін пагона, які функції вони виконують, у яких рослин зустрічаються?
Девізом уроку стануть слова…
ІV. Сприйняття нового матеріалу
https://refdb.ru/images/1002/2002186/m372e7f82.gifhttps://refdb.ru/images/1002/2002186/6a16e889.gifВидозміни пагонів
Надземні Підземні
·         Вуса - кореневище
·         Вусики - бульба
·         Колючки - цибулина
Проблема: чому бульба картоплі, цибулина цибулі, вуса полуниці – це видозмінені пагони? Що спільного між пагоном і цими видозмінами?
Метод «Навчаючи –вчуся»
Розв’язуємо проблему, об’єднуємося і працюємо в лабораторіях: (кожна пара учнів отримує картку – завдання, яку слід опрацювати з допомогою підручника та додаткового матеріалу і «підготувати усну презентацію видозміни пагона»)
Опрацюйте матеріал підручника ст.55 «Чим відрізняються видозміни пагонів між собою» та додаткову інформацію та дайте відповідь на запитання:
7 Наступним питанням слухали повідомлення вчителя трудового навчання Авраменка О.М. він надав свої рекомендації щодо досягнення дисципліни на уроках. Так він сказав, що для привернення уваги учнів учителеві краще ігнорувати їхню демонстративну  поведінку,  встановлювати  контакт  очима,  ставати  поруч  з  ними, вставляти  ім’я  учня  в  текст  пояснення  уроку,  поси-лати  «таємний  знак», письмові  зауваження.  Робіть  несподіванки!  Вимкніть  світло.  Відтворіть музичний  звук.  Розмовляйте  тихим  го-лосом.  Змініть  голос.  Говоріть  зі стіною (або з портретом). Тимча-сово припиніть вести урок. Переключайте увагу учня. Ставте прямі запитання. Попросіть про послугу.  Змініть діяльність. Звертайте увагу класу на приклади гарної поведінки. Дякуйте учням. Пишіть приклади учнів на дошці. Пересаджуйте учнів. Міняйте учнів місцями. «Стілець роздумів».
8 Далі члени МО взяли участь в обговоренні відкритого уроку Вершкової О.В. «Захист творчих проектів». Було сказано, що урок було проведено на високому методичному рівні, вчитель досягла поставленої мети.
За результатами обговорення вирішено :

1. Затвердити план проведення предметних тижнів.
2. Результати І та ІІ турів з предметів вважати задовільними. Вчителям – предметникам необхідно підготувати переможців до участі у ІІІ турі олімпіад.
 3. Звертати увагу на нові критерії під час оцінювання навчальних досягнень учнів з усіх предметів.
4. Кожному вчителю продовжувати роботу щодо покращення результатів ЗНО з власних предметів.
5. Продовжити роботу щодо залучення дітей до участі у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Геліантус».
                                                    Голова ШМО «Бівалент»                               Мішаткіна С.Є.Протокол №3
засідання ШМО вчителів природничо-оздоровчого циклу
«БІВАЛЕНТ»
від   06 березня   2017 року
Присутні: 5 членів ШМО
Відсутні: немає
1.      Першим питанням засідання слухали виступ голови ШМО Мішаткіну С.Є.
Вона розповіла про результати проведення тижня біології та хімії, що був проведений у лютому цього навчального року. Протягом тижня були проведені цікаві заходи. Так Прадіденко Л.Р. провела з учнями 7-8 класів «Хімічну казку» та Хімічну вікторину з учнями 9-х класів. Мішаткіною С.Є. було проведено усний журнал з учнями 11-х класів за темою «Людина та біосфера» присвячений охороні довкілля. Серед учнів 5-х класів було проведено підготовка та захист міні – проектів з теми «Опале листя – користь чи шкода». Також протягом тижня біології та хімії проводилася виставка тематичних газет.

2.      Далі слухали членів ШМО з виступами щодо новинок методичної
літератури з предметів. Так Мішаткіна С.Є.познайомила з наступними виданнями:
 Грицай Н.Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу.-Х.: Вид.група «Основа», 2011. – 110 с.: табл.. – (Б-ка журн.»Біологія»; Вип.11(107) Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв`язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов`язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику.
Свінченко І.А. Групові форми навчання у викладанні біології. Частина друга. - Х.: Вид.група «Основа», 2011. – 91 с.: табл.. – (Б-ка журн.» Біологія»; Вип.10(106). Що можна зробити, щоб учні з різним потенціалом одержали якнайбільше знань, умінь і навичок? Як розв`язати проблему недостатності часу, коли за сорок п`ять хвилин потрібно забезпечити ефективну роботу кожного з учнів? Про розв`язання цих та інших питань шляхом застосування групової форми роботи йдеться у пропонованому посібнику.
Шевченко Н.І. Використання фольклору на уроках біології. Дидактічні матеріали. - Х.: Вид.група «Основа», 2011. – 110 с.: табл.. – (Б-ка журн.» Біологія»; Вип.12(108). Пропонований посібник містить дидактичні матеріали з елементами фольклору, що можна використовувати на уроках біології в 7-11 класах. Наведені матеріали сприятимуть значному підвищенню інтересу учнів до вивчення біології, опануванню навчальних матеріалів та забезпеченню зв`язку з іншими предметами. Для зручності матеріали розподілені за класами і темами. Наведені матеріали також можна широко використовувати в позакласній роботі.
Прадіденко Л.Р. розповіла про такі цікаві видання :
Задорожний К.М. Хімія. 8 клас. Дидактичні матеріали до курсу PDF
Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки і проведення занять з хімії у восьмому класі дванадцятирічної школи. Матеріали розміщено згідно з розділами чинної програми у зручній для використання формі. У ході підготовки посібника використовувалась інформація про найновіші досягнення відповідних галузей хімії.

Туріщева Л.В. Дидактичні матеріали до уроків хімії у 8 класі
Плодієнко О.М. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва
Білецька Т.А. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії у 8 класі
Овчаренко І.Ю., Стеценко І.В. Використання інтегральної технології під час вивчення хімії у 8 класі
Корисні матеріали з інтернет-сайтів до уроків хімії
Задорожний К.М. Інновації на уроках хімії 
З початком нового тисячоліття все більшої ваги в педагогіці набирають інноваційні технології навчання. Пропонований посібник містить найкращі розробки українських учителів, які працюють, використовуючі ці методи. У посібнику роз’яснені теоретичні основи різних інноваційних технологій навчання і надаються практичні рекомендації щодо їх використання на уроках хімії. Наведені розробки окремих занять дозволяють з більшою ефективністю застосовувати запропоновані технології під час викладання окремих розділів хімії.
Задорожний К.М. (уклад.) Активні форми та методи навчання хімії 
Посібник містить розробки вчителів хімії, присвячені застосуванню активних форм та методів навчання хімії. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її більш ефективною. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптуючи їх до умов конкретної школи і системи викладання, створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу.
3.Мішаткіна С.Є. виступила з коротким повідомленням з теми «Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах». Окрім іншого вона зауважила на тому, що особистісно орієнтовне навчання дає змогу без зниження складності сприймати новий матеріал. Спеціально підібрана допомога – це не пряма підказка, яка гальмує мислення учнів, а і інструмент, за допомогою якого вчитель підводить учня до правильного розв’язку, тим самим здійснює навчальний процес. Отже, щоб навчальний процес не стояв на місці, а розвивався учителю необхідно знаходити суперечності в ньому та вміти їх розв’язувати.
4.Наступним питанням засідання ШМО відбулося обговорення відкритих уроків, що були проведені Мішаткіною С.Є. та Прадіденко Л.Р. Так Вершкова О.В. проаналізувала урок біології з теми «Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез», що був проведений 31.01.2017 р. Так вона сказала, що урок був побудований методично грамотно, мети вчителька досягла, дітям було цікаво, діти виявили непогані знання з даної теми.
Авраменко О.М. аналізував відкритий урок хімії з теми «Хімічні властивості кислот», проведений 28.02.2017 р. у 8-А класі. Так Олександр Миколайович зауважив на тому, що вчитель прадіденко Л.Р. використала на уроці різноманітні інтерактивні методи навчання, такі, як асоціативний кущ, мікрофон, мозковий штурм та інші. На уроці були проведені лабораторні досліди, що характеризували властивості кислот.
5.Бершадська Л., вчитель фізичної культури виступила з повідомленням з теми «Формування здорового способу життя засобами фізичної культури», Так вона казала, що з метою покращення валеологічної освіти, варто надавати більше можливостей викладати валеологію, ОЖіЗ у початкових класах вчителям фізичної культури. Адже студенти профільних навчальних закладів фізичної культури вивчають анатомію, фізіологію, основи медичних знань, медичну реабілітацію, гігієну, біохімію, психологію, педагогіку, екологію, соціологію, правознавство, народознавство, теорію та методику фізичної культури, теорію та методику різних видів спорту, рекреацію і, накінець (крім інших дисциплін), валеологію й безпеку життєдіяльності, що формує комплекс знань про здоров'я людини й суспільства та шляхи його збереження, зміцнення, розвитку в сучасних умовах. Саме в навчальних закладах для фахівців з фізичної культури варто готувати вчителів-валеологів молодших класів
6.Останнім питанням заслуховували виступ вчителя трудового навчання Вершкової О.В. Вона ознайомила інших членів МО з особливостями методу проектів, як методу розвязування учнем життєво-значущих проблем. Окрім іншого вона повідомила, що кожний учень має знати на який термін розрахований той чи інший етап проектної діяльності, щоб орієнтуватися у часі, виділеному на виконання проекту. Оскільки на виконання проекту використовується не тільки урочний час, а й позаурочний, тому важливо правильно визначити терміни на кожний етап.
Вчитель трудового навчання, перед тим, як повідомляти учням що і скільки часу вони робитимуть,  має в першу чергу для себе скласти план проектної діяльності.  Спочатку, враховуючи тему проекту, визначають кількість уроків на перший етап, потім – на заключний. Час, який залишається від загального часу (16  годин в 5-9 класах та 20 годин у 10-11 класах без урахування резерву часу)  – використовується на технологічний етап  проекту  Наприклад, розглянемо вивчення варіативного модуля в 9 класі. Урок трудового навчання у 9 класі  за розкладом  у четвер.  У першому семестрі 2010-2011 навчального року 17 уроків, у другому – 19 (разом 36 годин). Програмою передбачено всього 35 уроків. У першому семестрі планується  вивчення варіативного модуля, а в другому – підсумкового проекту.Протокол №4
засідання ШМО вчителів природничо-оздоровчого циклу
«БІВАЛЕНТ»
від   15 травня   2017 року
Присутні: 5 членів ШМО
Відсутні: немає
       На початку засідання ШМО були заслухані виступи вчителів з питання організації та проведення підготовки учнів 11-х класів до ЗНО. У своїх повідомленнях вчителі Мішаткіна та Прадіденко розповіли про різні форми роботи з учнями щодо їхньої підготовки до здачи тестів.
       Наступним питанням засідання слухали повідомлення голови ШМО Мішаткіної С.Є. щодо рекомендацій психологів про організацію підготовки дітей до тестів. Між іншим вона сказала, що ідеально почати займатися, напевно, з 10 класу. Дворічна підготовка - це, дійсно, самий оптимальний варіант. Ми пропонуємо одинадцятикласникам 8-місячну і 4-місячну підготовку до ЗНО. Різниця між повним, 8-місячним, і 4-місячним курсами велика, тому що обсяг програми залишається незмінним, а часу - менше. Тому якщо за 8 місяців можна глибоко, всебічно вивчити всі питання, теми, розглянути їх грунтовно, то 4-місячні курси носять більш консультативний характер. Діти отримують консультації та відповіді на найбільш важливі та складні питання.
         Наприкінці засідання Мішаткіна С.Є. виступала з аналізом роботи шкільного МО «Бівалент» за 2016 – 2017 навчальний рік. Було сказано.що планування роботи МО проводилося згідно проблеми «Вдосконалення майстерності у викладанні предметів природничо – оздоровчого напрямку, впровадження в навчально – виховний процес сучасних освітніх технологій». Після обговорення даного звіту. Члени МО вирішили роботу МО у 2016 – 2017 році вважати задовільною та рекомендувати у 2017 – 2018 н.р.
1.      Брати активну участь у роботі районних семінарів;
2.      Протягом року здійснювати підготовку учнів до ДПА та ЗНО;
3.      Організовувати вивчення та творче впровадження надбань передового педагогічного досвіду досвідчених вчителів району, області;
4.      Впроваджувати ІКТ;
5.      Активізувати роботу та якісну підготовку здібних та обдарованих дітей для участі в районних, обласних олімпіадах та різноманітних конкурсах.Голова ШМО мішаткіна С.Є.
Немає коментарів:

Дописати коментар