ЗНО 2018ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – 2018


МАТЕМАТИКА                                                  22 травня
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА            24 травня
ІСПАНСЬКА МОВА                                          29 травня
НІМЕЦЬКА МОВА                                             29 травня
ФРАНЦУЗЬКА МОВА                                       29 травня
АНГЛІЙСЬКА МОВА                                        01 червня
БІОЛОГІЯ                                                            04 червня
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ                                            06 червня
ГЕОГРАФІЯ                                                        08 червня
ФІЗИКА                                                               11 червня
ХІМІЯ                                                                  13 червня Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.
Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.
До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 13 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.
Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.
Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.У 2018 РОЦІ ЗНО ПРОЙДЕ З 22 ТРАВНЯ ДО 14 ЛИПНЯ
8.09.2017
8 вересня набуває чинності наказ Міністерства освіти і науки України, що регулює проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання пройде з одинадцяти предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
Випускникам старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти:
– українську мову і літературу;
– математику або історію України (на вибір учасника);
– ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).
Зміст тестів відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінюванню для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти».
У 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької та французької мов буде використано тести двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих тестів буде також частина «Розуміння мови на слух», яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.
Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, які бажають зарахувати результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2.
Варто також наголосити на тому, що 2018 року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування з цього предмета зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.


Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: виберіть варіанти , на Вашу думку, правильних відповідей на кожне завдання та занесіть їх до таблиці. (За кожну правильну відповідь зараховується 1 бал.)
Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її немає; варіант відповіді записаний олівцем, а не авторучкою; в полі для відповіді трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки.

1.    Рослини - це: 
а) рід організмів; б) родина організмів; в) клас організмів; г) царство організмів.
2.    Класифікувати організм - це визначити його:
а)середовище життя; б) спосіб живлення; в) місце у системі органічного світу;г) хімічний склад.
3.    До генеративних органів рослин належать: 
а) корінь; б)квітка; в) пагін.
4.    Поглинання поживних речовин із ґрунту в рослин забезпечує: 
а) корінь; б) стебло; в) листок; г) квітка.
5.    Рослини засвоюють вуглекислий газ під час: 
а) фотосинтезу; б) дихання; в) транспірації.
6.    Суцвіття волоть належить до: 
а) складних суцвіть; б) простих суцвіть; в) це одна квітка.
7.    Фітогормони - це біологічно активні сполуки, які рослина: 
а) отримує з ґрунту; б) отримує з повітря; в) синтезує самостійно.
8.    Квітки - це видозміна: 
а) кореня; б) листка; в) пагона;
9.    До багатоклітинних водоростей належать: 
а) хлорела; б) вольвокс; в) саргасум.
10.                      Тільки багатоклітинні види є серед водоростей: 
а) зелених; б) бурих; в) червоних; г) діатомових.
11.                      Хлоропласти у водоростей бувають: 
а) тільки червоного кольору; б) тільки зеленого кольору; в) тільки безбарвні; г) червоного, зеленого, жовто-бурого та інших кольорів.
12.                      Зелені водорості у своїх клітинах запасають: 
а) крохмаль; б) багрянковий крохмаль; в) ламінарин. ІЗ.Справжніх коренів не мають: а) мохоподібні; б) папоротеподібні; в) хвощеподібні; г) плауноподібні.
13.                      Сфагнум сприяє заболочуванню місцевості, тому що накопичує воду в: 
а) коренях; б) ризоїдах; в) стеблі; г) листках.
14.                      До листопадних рослин належить: 
а) сосна; б) ялина; в) модрина.
15.                      «Шишкоягода» ялівцю - це: 
а) видозміна пагона; б) видозміна листка; в) плід.
16.                      Подвійне запліднення притаманне: 
а) покритонасінним; б) голонасінним; в) мохоподібним; г) папоротеподібним.
17.                      Більшості   дводольних   рослин   притаманне   жилкування:  
а) сітчасте; б) дугове.
18.                      Покритонасінні відрізняються від папоротеподібних тим, що: а) серед них є як трав'янисті, так і дерев'янисті форми; 
б) їм притаманне подвійне запліднення; в) здатні утворювати спори.
19.                      Плід коробочка характерний для: 
а) картоплі; б) помідорів; в) блекоти.
20.                      Не утворюють мікоризу з вищими рослинами: 
а) печериці;б) підберезники; в) підосичники.
21.                      Клітини водоростей у складі лишайника розташовані у: 
а)верхній кірочці; б) нижній кірочці; в) серцевині.
22.                      До фотосинтезу здатні: 
а) ціанобактерії; б) бульбочкові бактерії; в) кишкова паличка.
23.                      Бактерії розмножуються: 
а) спорами; б) поділом клітин; в) вегетативно.
24.                      Найродючішими ґрунтами України: 
а) сірі лісові; б) буроземи; в) чорноземи; г) каштанові.
 Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів що вступають до медичного коледжу

1.    Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 60 тестових питань, що складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.
Абітурієнти повинні:
·         знати особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин та людини;
·         розуміти основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів;
·         застосовувати знання під час поясненні біологічних явищ і процесів;
·         знати принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами та середовищем;
·         вміти виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати і обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах;
·         характеризувати розвиток еволюційного вчення та основні положення синтетичної теорії еволюції;
·         аналізувати і розкривати закономірності живої природи;
·         пояснювати загальні властивості живих систем та перспективи розвитку біосфери;
·         розуміти єдність органічного світу.

Тест містить 60 завдань, які розподілені за розділами. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами (у %) наведено у таблиці 1Таблиця 1
Таблиця 1 Розподіл тестових завдань з біології
Назва теми
Розподіл завдань у тесті за темами, %
Вступ. Методи біологічних досліджень
1 – 2 
Молекулярний рівень організації життя
7 – 9
Клітинний рівень організації життя
12 – 15
Організмений рівень організації життя
50 – 55
Надорганізмений рівень організації життя
14 – 17
Історичний розвиток органічного світу
2 – 3


Зразки тестових завдань з біології
1.     Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Ці завдання складаються із запитання та 4 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. За виконання цього завдання абітурієнт отримує 0 або 1 бал. Завдання вважатиметься виконаними правильно, якщо абітурієнт обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. За це він отримає 1 бал.
Якщо абітурієнт: А)позначив неправильний варіант відповіді; б) позначив дві або більше відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначив жодного варіанта відповіді взагалі, завдання вважатиметься виконаним помилково. У такому випадку абітурієнт одержує 0 балів.
За допомогою цієї форми завдань у абітурієнтів перевіряються біологічні знання та вміння їх застосовувати.
Наприклад:
1.    Визначте клітини, які утворюють антитіла:
А еритроцити;
Б лімфоцити;
В тромбоцити;
Г фагоцити
Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді у бланку

А
Б
В
Г
Д
1

Х


ІІ Завдання на встановлення відповідності.
У цих завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та літерами. За завдання абітурієнт може одержати 0,1,2,3 або 4 бали. Завдання вважається виконаним правильно або виконаним частково, якщо Ви обрали та позначили літеру, що відповідає правильній відповіді ( від А до Д0 у бланку відповідей напроти цифри ( від 1 до 4). За кожну правильну відповідь абітурієнт одержує 1 бал
Наприклад.
5.    Встановити відповідність між прізвищами вчених та законами або явищами, які вони відкрили.

1. закон гомологічних рядів
2. явище фагоцитозу
3. закон одноманітності гібридів першого покоління
4. явище зчепленого успадкування
А І.І. Мечников;
Б Т.Х. Морган;
В І.П.Павлов;
Г Г.Й. Мендель
Д М.І. Вавилов

Правильна відповідь: 1 – Д; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б
Зразок позначення відповіді в бланку
5
А
Б
В
Г
Д
1
Х
2
Х
3Х

4

Х

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності
Ці завдання складаються із 4 явищ, процесів, які позначені літерами ( від А до Г). Абітурієнту необхідно явища або процеси розташувати у відповідній логічній послідовності. Відповіді мають бути позначені у бланку відповідей. За дане завдання абітурієнт може одержати 0,1,2 бали.
Наприклад.
5.    Розташуйте у логічні послідовності процеси, які відбуваються під час подвійного запліднення у покритонасінних рослин.
А злиття одного спермія з яйцеклітиною, іншого - центральною клітиною;
Б формування пилкової трубки та пересування по ній двох сперміїв;
В проникнення сперміів до зародкового мішка;
Г потрапляння пилкового зерна на приймачку маточки.
Правильна відповідь: 1 – Г; 2 – Б; 3 – В; 4 - А


Зразок позначення відповіді в бланку
5
А
Б
В
Г
1Х
2

Х


3


Х

4
Х
Немає коментарів:

Дописати коментар