Відкритий урок хімії Прадіденко Л.Р.УРОК – ДОСЛІДЖЕННЯ З ТЕМИ «ОЦТОВА КИСЛОТА. ВЛАСТИВОСТІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ»
Мета: дослідити хімічні властивості карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти; з’ясувати подібність і відмінність властивостей органічних та неорганічних кислот; сформувати вміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості карбонових кислот. 
План:
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ.
Речовина, яку ми сьогодні будемо вивчати, вам всім відома. Послухайте деякі факти про неї і скажіть, яку речовину ми будемо сьогодні вивчати.
ü Ця речовина відома людям здавна, в Китаї ще у 3 столітті до нашої ери знали цю речовину. Проте виділили її в чистому вигляді лише у VIII ст. Склад цієї речовини було визначено на початку XIX ст., а її структурну формулу було запропоновано в середині XIX ст.
ü Світове виробництво цієї речовини  - 5 млн. т в рік. Її застосовують для добування лікарських та ароматичних речовин, ацетону, а також як розчинник. Вона використовується при друкуванні книг та фарбуванні. Цю речовину застосовують в харчовій промисловості (харчова добавка E260)

ü Ця речовина утворюється при прокисанні вина. Цю речовину застосовують в побутовій кулінарії, а також у консервуванні. Вона є у кожному домі.

Отже, що це за речовина?

ІІІ. НОВА ТЕМА.

Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати оцтову кислоту і визначимо, які властивості – фізичні та хімічні – вона має.
Але спочатку формула. Оцтова кислота належіть до класу карбонових кислот. Карбонові кислоти – це органічні сполуки, молекули яких містять одну чи декілька карбоксильних груп.
 Карбоксильна група     - це функціональна група карбонових кислот. (Що таке функціональна група?)
Оцтова кислота належіть до класу насичених одноосновних карбонових кислот. Насичені одноосновні карбонові кислоти містять одну карбоксильну групу й ординарні карбон-карбонові зв’язки.
Загальна формула карбонових кислот – RСООН.
Молекулярна формула оцтової кислоти – СН3СООН.
До карбонових кислот належать:
НСООН – мурашина кислота (укус мурашки спричинюється мурашиною кислотою, що входить до складу отрути);
С3Н7СООН – масляна кислота (надає неприємного смаку прогірклому вершковому маслу);
С4Н9СООН  -  валеріанова кислота ( міститься у коренях валеріани);
С5Н11СООН – капронова кислота (сировина для добування синтетичного волокна капрон).
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.
Вважаю, що всі ви бачили оцтову кислоту і, можливо, використовували її. Крім того, у кожного з вас на парті є колба з оцтовою кислотою, тому ви можете описати її фізичні властивості. Отже які фізичні властивості має оцтова кислота?
ü Рідина,
ü безбарвна,
ü з різким запахом,
ü летка,
Що ви можете сказати про її розчинність у воді?
 Оскільки у побуті використовують 9%, 30% і можна купити навіть 80% розчин оцтової кислоти, можемо сказати, що оцтова кислота
ü  Змішується з водою в будь-яких співвідношеннях.
Хочу додати, що при температурі нижче 16,8 ° С твердне і стає схожою на лід і її називають  - крижана оцтова кислота
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.
??? Оцтова кислота виявляє властивості, що характерні для неорганічних кислот, наприклад хлоридної чи сульфатної. А які хімічні властивості мають неорганічні кислоти?
Оцтова кислота, як і усі кислоти, діє на індикатори, взаємодіє з металами, оксидами металів, основами, солями. Зараз ми це перевіримо за допомогою лабораторних дослідів 17 і 18.
Хімічні властивості оцтової кислоти зумовлені наявністю функціональної карбоксильної групи. Електронна густина зв'язку О—Н зміщується до атома Оксигену як більш електронегативного елемента. Внаслідок цього зв'язок О—Н поляризується, атом Гідрогену в результаті набуває додаткової рухливості (здатності відщеплюватися), що й зумовлює кислотні властивості оцтової кислоти.
Лабораторний дослід №17
Тема: Дія оцтової кислоти на індикатори
Мета: Дослідити дію оцтової кислоти на індикатори.
??? Якого кольору набуває метилоранж у розчині оцтової кислоті? Про що свідчить зміна забарвлення  метилового оранжевого?
СН3СООН + метилоранж  → рожеве забарвлення
Висновок:  Оцтова кислота змінює забарвлення метилоранжа на рожеве. Це свідчить про кислотне середовище, що створюється завдяки оцтовій кислоті.
Лабораторний дослід №18
Тема: Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.
Мета: Дослідити взаємодію оцтової кислоти з металами, лугами, солями
Дослід №1. ВЗАЄМОДІЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З МЕТАЛАМИ.

У пробірку з магнієм наллємо трохи ацетатної кислоти. Що спостерігаємо? Записуємо рівняння реакції.

2СН3СООН + Мg   =  Mg(CH3COO)2 + H2↑   Ацетати – солі оцтової кислоти.
                                     магній ацетат
2СН3СООН + Мg   =  Mg 2+   + 2CH3COO + H2
Ступінь дисоціації оцтової кислоти дуже низький: у розчині об’ємом 1 л, що містить 0,1 моль кислоти (6г), за н.у. лише 3 молекули зі ста мільйонів розпадаються на йони Гідрогену Н+  та ацетат йони СН3СОО. Отже, оцтова кислота  - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакції її формулу записують у молекулярному вигляді.
Дослід №2. ВЗАЄМОДІЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З НАТРІЙ ГІДРОКСИДОМ.
До розчину натрій гідроксиду додаємо дві-три краплі фенолфталеїну. Що спостерігаємо?
Чому розчин набув малинового забарвлення? Потім в отриманий розчин додаємо оцтову кислоту до зникнення малинового забарвлення. Чому зникло малинове забарвлення? Записуємо рівняння реакції в молекулярній та йонній формах:
 СН3СООН + NaOH   =  NaCH3COO + H2O                                                                                                         натрій ацетат
 СН3СООН + Na+ + OH    =  Na+  + CH3COO  + H2O
 СН3СООН + OH  =  CH3COO  + H2O 
                   
Дослід №3 ВЗАЄМОДІЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З КАЛІЙ КАРБОНАТОМ

Оцтова кислота належать до слабких кислот, однак вона сильніша за деякі неорганічні кислоти, наприклад карбонатну. Розгляньмо на досліді. У пробірку з розчином натрій карбонату додамо оцтової кислоти.


Що спостерігаємо? Запишіть рівняння хімічної реакції в молекулярній та йонній формах.

2СН3СООН   + К2CO3   =  2КCH3COO + CO2+ H2O
2СН3СООН   + +  +   CO3    =  +  +  2CH3COO  + CO2+ H2O
2СН3СООН  +  CO3    =   2CH3COO  + CO2+ H2O

Висновок: Оцтова кислота виявляє всі властивості, які характерні для кислот: взаємодіє з металами, основами, солями.
Специфічна властивість оцтової кислоти -  взаємодія зі спиртами:
СН3СООН  +  С2Н5ОН  =  СН3СООС2Н5H2O
                                            Етиловий естер
                                            оцтової кислоти

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ:

1.     Які властивості має оцтова кислота?

2.     У стародавньому Римі скисле вино наливали у свинцевий посуд і витримували певний час.  Через деякий час утворювався солодкий густий напой, який дуже полюбляли аристократи. Солодкого смаку йому надавав так званий свинцевий цукор. Треба сказати, що ця речовина досить отруйна, тому аристократи, самі того не знаючи, істотно вкорочували собі життя. Напишіть рівняння реакції утворення свинцевого цукру  та його формулу.

3.     З якими із перелічених речовин реагуватиме оцтова кислота? Запишіть   рівняння можливих реакцій.

А) Ва;            Б) Сu;       В) СН3ОН;       Г) SО2;     Д) Ca(ОН)2;
Е) К2СО3;     Є) НСl;      Ж) Na2О;           З) K2SO4.

V. Домашнє завдання.
Параграф 26; Опрацювати матеріал параграфа, підготуватися до практичної роботи.
 Творче завдання. Підберіть матеріал і розкажіть про естери, їх застосування в харчовій і парфумерній галузях промисловості.
Немає коментарів:

Дописати коментар